Artikelen

Vereisten DP-200 examen aangepast

ADLS / Azure / Azure SQL Database / Azure Stream Analytics / Azure Synapse SQL Pools / Event Hubs / Learning & Sharing Knowledge

Vereisten DP-200 examen aangepast

Bereid je je momenteel voor op het Microsoft-examen DP-200 ("Implementing an Azure Data Solution") of DP-201 ("Designing an Azure Data Solution")? Let dan even goed op! Microsoft heeft namelijk enkele wijzigingen doorgevoerd in het examen. Hier de belangrijkste verschillen voor DP-200 op een rijtje

Wat is er veranderd in DP-200?

Microsoft heeft in de DP-200 en DP-201 examens de aandacht een klein beetje verlegd. Het doel is hier om het onderscheid tussen beheer en ontwikkeling helderder te krijgen. De volledige actuele vereisten zijn te vinden op https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-dp-200.aspx, maar ik heb ze hieronder even voor je samengevat.

De voornaamste wijzigingen voor DP-200 zitten op de volgende gebieden:

  • Veel meer aandacht voor het implementeren van storage
  • Minder Hadoop / HDInsight
  • Geen Azure DevOps meer
  • Minder kennis van security en HA nodig

Storage

De storage (het "data platform") maakt vanaf nu 40-45% van het examen uit. Dat is veel. Enerzijds komt dat doordat onderwerpen die eerst apart stonden (zoals security, HA) nu geen eigen onderwerp meer zijn, maar ondergebracht zijn bij "storage". Anderzijds is de focus in het algemeen minder op DBA- en beheer-taken, en meer op het implementeren van data engineering oplossingen.

Hadoop / HDInsight

In het "oude" DP-200 examen gingen zo'n 20-30% van de vragen over Hadoop / HD Insight: Spark, MapReduce, Storm, etc.. Dit stond niet als apart onderwerp op de vereisten, maar kwam in elk onderwerp terug. Zowel implementeren (wanneer welke oplossing) als troubleshooting (welke monitoring solution gebruik je) hadden een belangrijke plek.

In het nieuwe examen is Hadoop volledig verdwenen. Dat is jammer voor de "echte" big data-oplossingen, maar past wel binnen de trend van het gebruik en de beschikbaarheid van allerhande oplossingen als bijv. Data Bricks en Stream Analytics, waarbij je met minder diepgaande kennis van de onderliggende systemen eenvoudiger als "afnemer" gebruik kunt maken van Big Data platforms.

Groot voordeel: het examen sluit hiermee véél beter aan bij de bijbehorende cursus Implementing an Azure Data Solution (DP-200T01)!

Azure DevOps

Binnen het "oude" DP-200 examen zaten vaak één of twee vragen over Azure DevOps. Mijn eigen idee was hier altijd dat het vooral was om een beetje te "prikken" door termen als "Azure DevOps Pipelines" als multiple-choice antwoord te geven waar het juiste antwoord "Azure Data Factory Pipelines" was en vice versa. Echt kennis over het product was niet nodig, de vragen waren altijd puur over wat het op globaal niveau doet - een beetje een vreemde eend in de bijt dus. In het nieuwe requirements-document is Azure DevOps als onderwerp geschrapt.

Security

Security was een apart onderwerp in het DP-200 examen. Mijns inziens een logische keuze: vanuit security by design wil je dat iedereen die iets implementeert in Azure ook voldoende van security in Azure weet. Tegelijk is de praktijk bij veel van mijn klanten dat een groot deel van het security-verhaal ver buiten de invloedssfeer van de data engineers ligt.

Microsoft lijkt hierbij aan te sluiten: security als onderdeel van je implementatie-keuzes in opslag en transport van data blijft in het examen aanwezig. Tegelijk is het security als apart onderdeel (met zaken als Advanced Threat Protection, policies e.d.) geschrapt. De focus ligt hiermee iets minder op de breedte van security, en iets meer op de toepassing van security-practices.

Daarnaast is hier een duidelijke lijn getrokken tussen implementing (DP-200) en designing (DP-201). Waar de aandacht in DP-200 namelijk iets minder op security ligt, heeft DP-201 juist meer focus op security.

Meer leren over DP-200?

Wanneer je je aan het voorbereiden was op het DP-200 examen, zijn deze wijzigingen feitelijk goed nieuws: het sluit beter aan bij de cursus, en er is minder kennis over bijvoorbeeld HDInsight. De kennis over security en High Availability die je hiervoor misschien hebt bijgeleerd is daarnaast niet weggegooid: in zowel het DP-201 examen als de dagelijkse praktijk gaat die zeker naar voren komen.